Băh-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Băh-ngṳ̄
Baip Ngvp Zix
Tĕ̤k-ĭng /pɛ̰˦˨ ŋv̰̩˦˨ ʦɿ˧/
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hùng-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
130 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 mò̤
ISO 639-3 gáuk-cṳ̄ng dâi-mā:
bfs – Nàng-buô Huŏng-ngiòng
bca – Dṳ̆ng-buô Huŏng-ngiòng
bfc – Báe̤k-buô Huŏng-ngiòng
lay – Lama Huŏng-ngiòng
ISO 639-6 bicr

Băh-ngṳ̄(白語, Baip Ngvp Zix) sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Băh-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 130 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]