Déng-hāi-lèu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cô̤-biĕu: 26°6′25″N 119°17′31″E / 26.10694°N 119.29194°E / 26.10694; 119.29194

Déng-hāi-lèu

Déng-hāi-lèu (鎮海樓) sê Hók-ciŭ Bìng-săng gà̤-dēng gì siŏh ciáh làu, gô-dā̤ sê Hók-ciŭ siàng ciáng báe̤k gì biĕu-cé. Gô-dā̤ sùng găk màng-buŏ diē gē̤ng, dŭ sê ché̤ṳ ĭ có̤ biĕu-cé.

Déng-hāi-lèu sê găk Mìng-dièu sèng-hâiu kī gì, Ùng-huá Dâi-gáik-mêng gì sèng-âu ké̤ṳk nè̤ng tiáh lâi, hŭng-cūi có̤ sáng-dáu kó̤. 2006 nièng dṳ̀ng-sĭng kī hō̤. Gô-dā̤ nè̤ng gōng Déng-hāi-làu â̤ bō̤-êu Hók-ciŭ mâ̤ sêu hŭng-tăi căi.