跳至內容

Hŭng-cūi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hŭng-cūi (風水) cêu sê ké̤ṳk dê-huŏng káng-sióng, hiêng-diòng kō̤-chă dê-huŏng gì hŭng gâe̤ng cūi, sōng-dĕk găk diê-uái kī gṳ̆ng-dâing, kī chió, kī chŏng hĕ̤k-ciā kī muó gì siŏh cṳ̄ng huŏng-huák. Iā sâ̤ nè̤ng giéng-gáe̤k hŭng-cūi sê siŏh cṳ̄ng mì-séng, bók-guó, hŭng-cūi diē-sié mâ̤ ciēu gì nó̤h â̤ dé̤ṳng sāi kuŏ-hŏk nguòng-lī lì gāi-sék, gó-chṳ̄ ô gì nè̤ng giéng-gáe̤k hŭng-cūi ng-sê mì-séng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]