Dê̤ṳ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê̤ṳ

Dê̤ṳ (箸) sê Dṳ̆ng-guók, Dièu-siēng, Nĭk-buōng, Uŏk-nàng gì nè̤ng siăh buông (食飯) gì sèng-hâiu dò̤ lā̤ giék sĭk-ŭk (食物) gì gĕ̤ng-gê̤ṳ (工具).