跳至內容

Dăng-măh-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dăng-măk-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Dăng-măk-ngṳ̄ (dansk sprog) sê Báe̤k Gé-ī-màng-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Dăng-măh-ngṳ̄ gâe̤ng Nò̤-ŭi-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Sôi-diēng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Dăng-măh-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 560 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Dăng-măh-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Dăng-măh-ngṳ̄ Wikipedia