Sôi-diēng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sôi-diēng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Sôi-diēng-ngṳ̄ (svenska) sê Báe̤k Gé-ī-màng-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Sôi-diēng-ngṳ̄ gâe̤ng Nò̤-ŭi-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Dăng-măh-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Sôi-diēng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 1000 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Sôi-diēng-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Sôi-diēng-ngṳ̄ Wikipedia