Nò̤-ŭi-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nò̤-ŭi-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Nò̤-ŭi-ngṳ̄̄ (norsk) sê Báe̤k Gé-ī-màng-ngṳ̄ gì siŏh ciĕ, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Nò̤-ŭi-ngṳ̄ gâe̤ng Sôi-diēng-ngṳ̄, Ĭng-ngṳ̄, Dăng-măh-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Nò̤-ŭi-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 5000 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Nò̤-ŭi-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Nò̤-ŭi-ngṳ̄ Wikipedia