Dĕ̤ng-hāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dĕ̤ng-hāi (東海) kō̤-nèng cī:

  1. Dṳ̆ng-guók nè̤ng dó̤i Dĕ̤ng Dṳ̆ng-guók Hāi (東中國海) gì chĭng-hŭ.
  2. Dĕ̤ng Háng-guók Hāi (東韓國海) hĕ̤k-ciā Dĕ̤ng Dièu-siēng Hāi (東朝鮮海), Dâi-hàng Mìng-guók gâe̤ng Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók dó̤i Nĭk-buōng-hāi gì chĭng-hŭ.
  3. Dĕ̤ng Uŏk-nàng Hāi (東越南海), Uŏk-nàng nè̤ng dó̤i Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi gì chĭng-hŭ.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.