Dŏ̤-lă-A-máe̤ng: Duâi-hṳ̀ng gì Ṳ̄-dêu Ĭng-hṳ̀ng-gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nĭk-ngṳ̄ ドラえもん のび太の宇宙英雄記
Guók-gă  Nĭk-buōng
Ngṳ̄-ngiòng Nĭk-buōng-ngṳ̄
Dō̤-iēng 大杉宜弘
Piéng-diòng 100 hŭng-cṳ̆ng
Gŭng-ióng Nĭk-buōng2015 nièng 3 nguŏk 7 hô̤
Hiŏng-gē̤ngÓ̤-muòng2015 nièng 8 nguŏk 6 hô̤
Huák-hèng-siŏng Nĭk-buōngDĕ̤ng-bō̤ (東寶)

«Dŏ̤-lă-A-máe̤ng: Duâi-hṳ̀ng gì Ṳ̄-dêu Ĭng-hṳ̀ng-gé» (哆啦A夢:大雄倛宇宙英雄記) sê Dŏ̤-lă-A-máe̤ng Diêng-īng Cié-cáuk Ūi-uàng-huôi(哆啦A夢電影製作委員會) gâe̤ng siŏh-dŏi nè̤ng có̤ gì dông-uâ diêng-īng, iâ sê Dŏ̤-lă-A-máe̤ng diêng-īng hiê-liĕk gì dâ̤ 35 buô cáuk-pīng, găk 2015 nièng siông-ióng[1].

Puói-ĭng-uòng(配音員)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáe̤k-sáik Puói-ĭng-uòng
 Nĭk-buōng
Dŏ̤-lă-A-máe̤ng
哆啦A夢
Cūi-dièng Săng-gì
水田山葵
Iā-bī Duâi-hṳ̀ng
野比大雄
Duâi-nguòng Hiê
大原惠
Nguòng Cêng-Hiŏng
源靜香
Gă-só Iù-mī
嘉數由美
Gŏng-dièng Ū
剛田武
Mŭk-chŏng Māu
木村昴
Gáuk-chiŏng Siēu-hŭ
骨川小夫
Guăng Dé-ék
關智一

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu(參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék(外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]