跳至內容

Dennis Rodman

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dennis Rodman

Dennis Rodman (1961 n. 5 ng. 13 h. - ) sê Mī-guók gì siŏh ciáh làng-giù ông-dông-nguòng. Ĭ diŏh NBA páh-giù gì sèng-âu iā sèu páh làng-bēng-giù, gó-chṳ̄ ô nè̤ng gó̤ ĭ „làng-bēng uòng“.

Ĭ gâe̤ng gĭng-dáng Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì liāng-dô̤-ìng Gĭng Céng-ŏng káh-dièu mâ̤ ngài.