Duâi-tàu-chái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Duâi-tàu-chái
Duâi-tàu-chái gì gṳ̆ng-gṳ̆ng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Eudicots
(muôi hŭng ngék) Rosids
mŭk: Brassicales
kuŏ: Brassicaceae
sṳ̆k: Brassica
cṳ̄ng: B. rapa
Hŏk-miàng
Brassica rapa var. rapa
L.

Duâi-tàu-chái(大頭菜) sê siŏh cṳ̄ng sĕ̤ng-cī-niŏh sĭk-ŭk. Ciā sĭk-ŭk gì gṳ̆ng-gṳ̆ng gâe̤ng chái-tàu siŏh iông duâi, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ duâi-tàu-chái. Duâi-tàu-chái gì gṳ̆ng-gṳ̆ng kék sièng dò̤ céng uòng ī-hâiu â̤ dé̤ṳng puói buông, iâ â̤ dé̤ṳng gă nṳ̆k diē-sié có̤ dièu-lâiu.