FIFA Sié-gái Buŏi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
FIFA Sié-gái Buŏi 1978

FIFA Sié-gái Buŏi, gāng-chĭng Sié-gái Buŏi, sê FIFA muōi 4 nièng gṳ̄-bâing gì siŏh ciáh kă-giù bī-suói.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]