跳至內容

Gàu-séng-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gàu-séng-uòng

Gàu-séng-uòng (猴聖王), miàng Sŏng Nguô-kŭng (孫悟空), sê Dṳ̆ng-guók sìng-uâ diē-sié gì ìng-ŭk, iâ sê siēu-suók «Să̤-iù-gé» diē-sié gì cuō-iéu gáe̤k-sáik.