跳至內容

Să̤-iù-gé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Să̤-iù-gé

«Să̤-iù-gé» (西遊記) sê Dṳ̆ng-guók gū-diēng gì siŏh buô sìng-guái siēu-siók, chă-bók-dŏ̤ găk Mìng-dièu gì sèng-âu chók-hiêng. ciā cṳ̆ gì nô̤i-ṳ̀ng gōng gì sê Dòng-cĕng gâe̤ng ĭ gì 3 ciáh dù-dâ̤ Sŏng Nguô-kŭng (Mī-gàu-uòng), Dṳ̆ Báik-gái (Dṳ̆ Nguô-nèng), Să Nguô-cêng (Să-cĕng) kó̤ Să̤-tiĕng (Éng-dô) chṳ̄-gĭng gì gó-sê̤ṳ.

Dòng-cĕng chṳ̄-gĭng gì gó-sê̤ṳ sê iù Dòng-dièu sèng-âu gì Hièng-câung hù-siông kó̤ Éng-dô chṳ̄-gĭng gì lĭk-sṳ̄ gāi-siā siàng gì. Ciā cṳ̆ dâi-dŏng ô iā sâ̤ gó-sê̤ṳ găk Dṳ̆ng-guók iā chók-miàng, gì-dṳ̆ng ô nē̤ng-gă iā sṳ̆k-sék gì „Duâi nâu tiĕng-gṳ̆ng“, „săng páh Băh-gáuk-cĭng“ gâe̤ng „Huōi-iêng-săng“.

«Să̤-iù-gé» gâe̤ng «Săng-guók Iēng-ngiê», «È̤ng-làu-máe̤ng», «Cūi-hū» cà̤ hô̤ lā̤ “sé-dâi mìng-cé̤ṳk”.