Gái-chái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Gái-chái
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Eudicots
(muôi hŭng ngék) Rosids
mŭk: Brassicales
kuŏ: Brassicaceae
sṳ̆k: Brassica
cṳ̄ng: B. juncea
Hŏk-miàng
Brassica juncea
(L.) Vassiliĭ Matveievitch Czernajew (1796 – 1871)

Gái-chái(芥菜, hŏk-miàng:Brassica juncea) sê siŏh cṳ̄ng siŏh-nièng-sĕng chō̤-buōng sĭk-ŭk, iâ sê siŏh cṳ̄ng chái.