Gā-cō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Gā-cō̤
Gā-cō̤
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
ā-gŏng: Pterygota
hâ-gŏng: Neoptera
cūng-mŭk: Endopterygota
mŭk: Siphonaptera
Latreille, 1825
mŭk

Ceratophyllomorpha
Hystrichopsyllomorpha
Pulicomorpha
Pygiopsyllomorpha

ê-miàng

Aphaniptera

Gā-cō̤ (虼蚤) sê siŏh cṳ̄ng tè̤ng[1], sĭng-tā̤ iā nâung, siŏh sĭng sê cĕ̤ng gì sáik, iā â̤ tiéu.

Ĭ gâe̤ng hŭng-muòng, gă-săk, bù-sìng cà̤ hô̤ lā̤ „sé-hâi“ (四害).

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 97.