Bù-sìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Bù-sìng
Musca domestica
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
mŭk: Diptera
ā-mŭk: Brachycera
hâ-mŭk: Muscomorpha
cū / cáik: Schizophora
ā-cū / ā-cáik: Calyptratae
cūng-kuŏ: Muscoidea
kuŏ: Muscidae
Latreille, 1802
ā-kuŏ

Bù-sìng(菩蠅, 蚨蠅 hĕ̤k-ciā 蒲蠅) sê siŏh cṳ̄ng Ciék-ciĕ dông-ŭk(節肢動物). Ĭ sê siŏh cṳ̄ng hâi-tè̤ng(害蟲), â̤ diòng-niēng(傳染) bâng-tū-siá(病吐瀉), sék-ŭng-bâng(濕瘟病) gó-cṳ̄ng bâng(病).

Ĭ gâe̤ng hŭng-muòng, gă-săk, gā-cō̤ cà̤ hô̤ lā̤ “sé-hâi”(四害).