Gīng-pŏ̤-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gīng-pŏ̤-cŭk (景頗族), iâ hô̤ lā̤ Kachin-cŭk, sê Dĕ̤ng-nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guókHùng-nàng, Miēng-diêngKachin-băng gâe̤ng Shan-băng. Gīng-pŏ̤-cŭk sê Kachin-băng gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Gīng-pŏ̤-cŭk gōng Gīng-pŏ̤-ngṳ̄.