Gīng-pŏ̤-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gīng-pŏ̤-ngṳ̄
Jinghpaw
Tĕ̤k-ĭng / tɕiŋ˧˩pʰɔʔ˧˩/
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hùng-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
94 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Miēng-diêng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 kac
ISO 639-3 gáuk-cṳ̄ng dâi-mā:
kac – Jingpho
sgp – Singpho
tcl – Taman
Glottolog jing1260

Gīng-pŏ̤-ngṳ̄(景頗語, Jinghpaw),iâ hô̤ lā̤ Kachin-ngṳ̄, sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng gâe̤ng Miēng-diêng dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Gīng-pŏ̤-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 94 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]