Gĭng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gĭng-cŭk (京族, Uŏk-nàng-ngṳ̄: người Kinh) iâ hô̤ lā̤ Uŏk-cŭk (越族, Uŏk-nàng-ngṳ̄: người Việt), sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Uŏk-nàng gì ciō-tā̤ mìng-cŭk. Ciā mìng-cŭk iâ ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng sê „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Gĭng-cŭk nè̤ng gōng Uŏk-nàng-ngṳ̄.