Garzê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Garzê, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Garzê Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sé-chiŏng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.