Garzê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Garzê, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Garzê Câung-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sé-chiŏng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.