Câung-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gô-lā̤ Să̤-câung gì 4 ciáh kṳ̆: Ôi-câung, Kŏng gâe̤ng Ăng-dŏ̤

Câung-ngṳ̄ (བོད་སྐད།) sê Să̤-câung-nè̤ng gì mū-ngṳ̄. Ciòng sié-gái sāi câung-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 130 uâng nè̤ng.

Câung-ngṳ̄ ô săng cṳ̄ng huŏng-ngiòng: Ôi-câung huŏng-ngiòng, Kŏng huŏng-ngiòng gâe̤ng Ăng-dŏ̤ huŏng-ngiòng. Gô-lā̤ Câung-ngṳ̄ mò̤ sĭng-diêu, gáu-muōi-lāu ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók tūng-dê gūi báh nièng, có̤i cṳ̄ng găk biĕu-cūng Câung-ngṳ̄ diē-sié chók-hiêng 4 cṳ̄ng sĭng-diêu. Bók-guó Ăng-dŏ̤ gì Câung-ngṳ̄ gó sê gâe̤ng gô-lā̤ siŏh- iông mò̤ sĭng-diêu.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Câung-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Câung-ngṳ̄ Wikipedia