Tái-iòng-hiê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Tái-iòng-hiê

Tái-iòng-hiê(太陽系) sê ī Tái-iòng ùi dṳ̆ng-sĭng gì siŏh ciáh sĭng-hiê.

Tái-iòng-hiê ô 8 ciáh giàng-sĭng, ièng tái-iòng có̤ dŭng-sĭng tié-lāu pă-pă-kuàng. Cī 8 ciáh giàng-sĭng sê: Cūi-sĭng, Gĭng-sĭng, Dê-giù, Huōi-sĭng, Mŭk-sĭng, Tū-sĭng, Tiĕng-uòng-sĭng gâe̤ng Hāi-uòng-sĭng.

Tái-iòng-hiê
Solar System XVII.png
Diâng-sĭng: Sun symbol.svg Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Mercury symbol.svg Cūi-sĭng · Venus symbol.svg Gĭng-sĭng · Earth symbol.svg Dê-giù ( Moon symbol decrescent.svg Nguŏk) · Mars symbol.svg Huōi-sĭng ·
Jupiter symbol.svg Mŭk-sĭng · Saturn symbol.svg Tū-sĭng · Uranus symbol.svg Tiĕng-uòng-sĭng · Neptune symbol.svg Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Pluto symbol.svg Mìng-uòng-sĭng