跳至內容

Giék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Giék

Giék sê siŏh cṳ̄ng ciék-ciĕ dông-ŭk, sĭng-tā̤ bô dòng bô éu, ô báik dèu , muōi-buô ô dŭk-cĕng. Giék â̤ sāi dŭk-cĕng chiéng diē niăh diŏh gì-tă tè̤ng-ngiê, cūng-kuāng cêu â̤ tài sī hĕ̤k-ciā chà-bé ĭ. Giék gì dŭk-cáik â̤ siŏng-hâi sìng-gĭng hiê-tūng, dó̤i nè̤ng iâ ô ngùi-hiēng.

Giék gì ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Găk Hĭ-lé-nà̤ sìng-uâ diē-sié, giék sê tài sī lăk-hô Ó̤-lī-ŏng (Orion) gì hṳ̆ng-chiū. Gó-chṳ̄, tiĕng gà̤-dēng gì cī sâ̤ sĭng-cô̤ dài-dŏng, Lăk-hô-cô̤ (Orion) gâe̤ng Tiĕng-hiók-cô̤ (♏, Scorpius) īng-uōng dŭ mâ̤ giéng-méng.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Giék

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ô guăng-ṳ̀
Giék gì cṳ̆-lâiu.