跳至內容

Tiĕng-hiók-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tiĕng-hiók-cô̤

Tiĕng-hiók-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Giék-giāng-cô̤ (蠍囝座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Tiĕng-bìng-cô̤ gâe̤ng Siâ-chiū-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]