Giē-gāu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Giē-gāu

Giē-gāu (㑧九, tĕ̤k có̤ gié-gāu)[1] , găk ĭ-hŏk gà̤-dēng bô hô̤ lā̤ Guòng-gáuk (顴骨), sê găk nè̤ngmĕ̤k-ciŭ â-dā̤ gâe̤ng â-hài gà̤-dēng gì siŏh cṳ̄ng gáuk-gáuk.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998年. 105頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Giē-gāu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.