Giĕng (huá-hŏk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Giĕng (鹼) sê gâe̤ng sŏng siŏng-dó̤i gì siŏh cṳ̄ng kĭng-iōng-huá-ŭk, â̤ diŏh cūi diē-sié ṳ̀ng-gāi, ṳ̀ng-ĭk diē-sié kĭng-diōng liê-cṳ̄nùng-dô bī sùng-cūi diē-sié kĭng-iōng liê-cṳ̄ gì nùng-dô duâi gì huá-hăk-ŭk.

Giĕng gâe̤ng sŏng huāng-éng â̤ sāng-sĕng cūi gâe̤ng sièng, cuòi hô̤ lā̤ dṳ̆ng-huò huāng-éng.