跳至內容

Sŏng (huá-hŏk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sŏng (酸) sê cī ṳ̀ng-gāi diŏh cūi dâi-dŏng gì sèng-âu, ṳ̀ng-ĭk diē-sié kĭng-liê-cṳ̄nùng-dô bī sùng-cūi diē-sié kĭng-liê-cṳ̄ gì nùng-dô duâi gì huá-hăk-ŭk.

Sŏng gâe̤ng giĕng huāng-éng â̤ sāng-sĕng cūi gâe̤ng sièng, cuòi hô̤ lā̤ dṳ̆ng-huò huāng-éng.