Hà-puō-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Hà-puō-uâ (霞浦話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, sṳ̆k Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Báe̤k-piéng. Sāi ciā uâ gì nè̤ng ciō-iéu diêu diŏh Nìng-dáik-chêHà-puō.