Hà-puō

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hà-puō diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Hà-puō-gâing (霞浦縣 hĕ̤k-ciā 蝦浦縣) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh gâing, iâ sê Nìng-dáik lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng có̤i gū-lō̤ gì siŏh bĭh gâing. Gô-dā̤ Hà-puō sê Nìng-dáik dê-kṳ̆ gì céng-dê, gĭng-cá̤, ùng-huá gì dṳ̆ng-sĭng.

Hà-puō nè̤ng gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Hà-puō-uâ, ciā uâ sê Hók-ăng-uâ gì siŏh bĭh hŭng-ciĕ.