Hèng-ò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hèng-ò̤

Hèng-ò̤ (恆河) sê Éng-dô báe̤k-huŏng gì siŏh dèu ò̤. Ciā ò̤ găk Uttarakhand hŭ-uái huák-nguòng, làu guó Bihar, Să̤ Bengal gâe̤ng Jharkhand, có̤i cṳ̄ng diŏh Mâing-gă-lăk làu gáu Mâing-gă-lăk-uăng diē-sié. Gó̤-lòng dèu ò̤ dŭ-liāng ô 2525 gŭng-lī hī māng dòng[1][2].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. World of Change: Padma River. earthobservatory.nasa.gov. 2018-07-31. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-05-30) (英文). 
  2. The Ganga: water use in the Indian subcontinent books.google.com 有綻:存檔服務未知存檔,存檔日期20150401205952, by Pranab Kumar Parua, p. 33

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hèng-ò̤ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.