Hók-ciŭ Gū-chió

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Hók-ciŭ Gū-chió» (福州古厝) sê siŏh buōng cṳ̆, Cĕng É-dăng (曾意丹) siā gì, gái-siéu lāu gáuk-cṳ̄ng gáuk-iông gì Hók-ciŭ gū-chió. Sĭk Gê̤ṳng-bìng siā sê̤ṳ[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 习近平. 《福州古厝》序. 福建日报. 2015-01-06: (1) (中文(中国大陆)‎).