Sĭk Gê̤ṳng-bìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭk Gê̤ṳng-bìng
習近平
Xi jinping Brazil 2013.png
Sĭk Gê̤ṳng-bìng
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Dṳ̆ng-iŏng cūng-cṳ̆-gé
Cêu-êng
2012 nièng 11 nguŏk 15 hô̤
Sèng-êng Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók ciō-sĭk
Cêu-êng
2013 nièng 3 nguŏk 14 hô̤
Cūng-lī Lī Káik-giòng
Hó cūng-tūng Lī Nguòng-dièuUòng Gì-săng
Sèng-êng Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-iŏng Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi hó-ciō-sĭk
Cêu-êng
2013 nièng 3 nguŏk 14 hô̤ (guók-gă)
2012 nièng 11 nguŏk 15 hô̤ (dōng)
Hó-chiū Huâng Diòng-lṳ̀ng
Hṳ̄ Gì-liông
Sèng-êng Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók hó-ciō-sĭk
Êng-gĭ
2008 nî 3 goe̍h 14 ji̍t – 2013 nî 3 goe̍h 14 ji̍t
Hó cūng-tūng Lī Nguòng-dièu
Sèng-êng Cĕng Kéng-hùng
Gié-êng Lī Nguòng-dièu
Gó̤-ìng séng-sék
Chók-sié 1953 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ 1953-06-15(69 huói)
 Dṳ̆ng-guók Báe̤k-gĭng
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Puói-ngēu Kŏ̤ Lìng-lìng (柯玲玲, liê-huŏng)
Pàng Lâ̤-uòng (彭麗媛, 1987 nièng giék-huŏng)
Giāng Sĭk Mìng-dĕk (習明澤, cṳ̆-niòng-giāng)
Diêu diŏh Dṳ̆ng-nàng-hāi
Mū-hâu Chĭng-huà Dâi-hŏk

Sĭk Gê̤ṳng-bìng (習近平, 1953 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ –  ) Siēng-să̤ (陝西) Hô-bìng (富平) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă (政治家) gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 5 dâi liāng-dô̤-ìng(領導人). Ĭ sê Sĭk Dê̤ṳng-hṳ̆ng (習仲勳) gì giāng. Ĭ lâu-mā sê siŏh ciáh chók-miàng gì gŏ̤-chióng-gă, miàng-cê hô̤ lā̤ Bàng Lé-uông (彭麗媛).

Ĭ găk 2012 nièng dŏng-sōng (當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé (總書記), 2013 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk (國家主席).

Sĭk Gê̤ṳng-bìng
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
guók-gă ciō-sĭk

2013 nièng -
hiêng-êng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

2012 nièng -
hiêng-êng