Sĭk Gê̤ṳng-bìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭk Gê̤ṳng-bìng

Sĭk Gê̤ṳng-bìng (習近平, 1953 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ –  ) Siēng-să̤ (陝西) Hô-bìng (富平) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă (政治家) gâe̤ng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng dâ̤ 5 dâi liāng-dô̤-ìng(領導人). Ĭ sê Sĭk Dê̤ṳng-hṳ̆ng (習仲勳) gì giāng. Ĭ lâu-mā sê siŏh ciáh chók-miàng gì gŏ̤-chióng-gă, miàng-cê hô̤ lā̤ Bàng Lé-uông (彭麗媛).

Ĭ găk 2012 nièng dŏng-sōng (當選) Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì cūng-cṳ̆-gé (總書記), 2013 nièng dŏng-sōng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Guók-gă Ciō-sĭk (國家主席).

Sĭk Gê̤ṳng-bìng
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
guók-gă ciō-sĭk

2013 nièng -
hiêng-êng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Hù Gīng-dò̤
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng
Dṳ̆ng-iŏng Ūi-nguòng-huôi cūng-cṳ̆-gé

2012 nièng -
hiêng-êng