Hù-ṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hù-ṳ̀ (扶餘[1], Dièu-siēng-ngṳ̄: 부여), sê găk Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-báe̤k dê-kṳ̆ gâe̤ng Dièu-siēng buáng-dō̤ gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh iù Hù-ṳ̀-nè̤ng gióng-lĭk gì guók-gă.

Hù-ṳ̀ găk 494 nièng ké̤ṳk Gŏ̤-guó-là̤ (高句麗) chók-bĭng miĕk dâi.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 《後漢書》卷85〈東夷列傳〉:「扶餘國,在玄菟北千里。南與高句麗(龍崗山脈),東與挹婁(有人說張廣才嶺),西與鮮卑接,北有弱水(松花江)。地方二千里,本濊地也。」
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hù-ṳ̀ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.