Hù-lì-mà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Hù-lì-mà
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Carnivora
kuŏ: Mustelidae
sṳ̆k: Mustela
cṳ̄ng: M. sibirica
Hŏk-miàng
Mustela sibirica
Pallas, 1773

Hù-lì-mà (狐狸貓) iâ hô̤ lā̤ hù-lì-mà-mō̤ (狐狸貓母), sê siŏh cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk‎, săng lā̤ chiông lòng, ngê̤ṳ diŏh ngùi-hiēng â̤ bóng pói, pói iā cháu.

Hù-lì-mà gì puòi â̤ dò̤ lā̤ có̤ mò̤-bék gì mò̤-mò̤, cī siŏh cṳ̄ng mò̤-bék hô̤ lā̤ “lòng-hô̤” (狼毫).