Hùng Séu-ciòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hùng Séu-ciòng

Hùng Séu-ciòng (洪秀全, 1814 n. 1 ng. 1 h. - 1864 n. 6 ng. 1 h.) sê Tái-bìng-tiĕng-guók gì gióng-lĭk-ciā. Ĭ sê siŏh ciáh Káh-gă-nè̤ng.

Ĭ găk 1843 nièng chăng-kō̤ Gĭ-dók-gáu cháung-lĭk Bái-siông-dá̤-huôi. 1850 nièng găk Guōng-să̤ cô̤-huāng, gióng-lĭk Tái-bìng-tiĕng-guók, cê̤ṳ-chĭng Tiĕng-uòng (天王). 1853 nièng páh giâ Gĭng-lìng (gĭng-dáng gì Nàng-gĭng), ciŏng hŭ-uái gāi-miàng hô̤ lā̤ Tiĕng-gĭng, diâng có̤ siū-dŭ.

1864 nièng, Muāng-chĭng buô-dôi bău-ùi Tiĕng-gĭng, ĭ găk hī sèng-âu bâng-sī. Mò̤-niŏh-òng Tiĕng-gĭng ké̤ṳk Muāng-chĭng páh giâ lì, Tái-bìng-tiĕng-guók miĕk-uòng.