Hŭk-dáng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hŭk-dáng Dâi-hŏk
復旦大學
Sìng-lĭk Sì-găng 1905 nièng
Gāng-chĭng Hŭk-dáng
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Siông-hāi

Hŭk-dáng Dâi-hŏkDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Siông-hāi.