跳至內容

Huòi-hŭi-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huòi-hŭi-ngṳ̄
tsat, utsul
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hāi-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
5000 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 map
ISO 639-3 huq
Glottolog tsat1238
ELP Tsat
Ngùi-hiēng tiàng-dô
Definitely endangered (UNESCO)
ngùi-hiēng

Huòi-hŭi-ngṳ̄(回輝語) sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hāi-nàng dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Huòi-hŭi-nè̤ng(回輝人) gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 5000 nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]