跳至內容

Huă-iông Nièng-huà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háng-cê 花樣年華
Dō̤-iēng Uòng Gă-uôi (王家衛)
Ngṳ̄-ngiòng Uŏk-ngṳ̄
Ciō-gáe̤k Liòng Dièu-ūi (梁朝偉)
Diŏng Mâng-nguŏh (張曼玉)
Piéng-diòng 96 hŭng-cṳ̆ng
Gŭng-éng 2000 nièng 5 nguŏk 20 hô̤
( Huák-guók)
2000 nièng 9 nguŏk 29 hô̤
( Hiŏng-gē̤ng Ó̤-muòng)

«Huă-iông Nièng-huà» (花樣年華) sê siŏh buô iù Hiŏng-gē̤ng dō̤-iēng Uòng Gă-uôi (王家衛) kák gì ái-cìng diêng-īng. Ciō-gáe̤k sê Liòng Dièu-ūi (梁朝偉) gâe̤ng Diŏng Mâng-ngṳ̆k (張曼玉). Cī buô diêng-īng dò̤-lā̤ iā-sâ̤ ciōng, bău-guák César Diêng-īng-ciōng Có̤i-gă Nguôi-ngṳ̄-piéng-ciōng.

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]