跳至內容

Páu-diông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Páu-diông

Páu-diông (炮仗) sê Dĕ̤ng Ā nè̤ng găk cáik-nĭk sèng-âu iā sèu sāi gáu gì siŏh cṳ̄ng nó̤h. Ciŏng huōi-iŏh bău diŏh dé̤ṳk-dè̤ng hĕ̤k-ciā cāi-dè̤ng diē-sié, sāi huōi cióh dô̤-huōi-siáng ciŏng ĭ siĕu kī lì. Ciā nó̤h siĕu gì sèng-âu â̤ báuk-cá, báuk-cá gì sèng-âu siăng-ĭng iā duâi, cáik-nĭk gì sèng-âu bóng cuòi iā nâu-iĕk.

Bóng páu-diông gâe̤ng bóng huă siŏh iông ô nék-giāng ngùi-hiēng, bô gă lā̤ bī-gáu chāu, gó-chṳ̄ Dṳ̆ng-guók céng-hū mâ̤ kīng bóng páu-diông iā sâ̤ nièng. Bók-guó ciŏng-uâng có̤ lâ chŭng-cáik dŭ mò̤ mê kó̤. 2007 nièng, iĕng-huă gâe̤ng páu-tiông diŏh Hók-ciŭ ciáng-sék gā̤-géng, dăng chŭng-cáik â̤ sāi bóng huă bóng páu-diông lāu.