Ili

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Ili gì ôi-dé

Ili, ciòng-miàng hô̤ lā̤ Ili Kazakh Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.