Káh-ngṳ̄ Băh-uâ-cê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Káh-ngṳ̄ Băh-uâ-cê

Káh-ngṳ̄ Băh-uâ-cê (客語白話字, Káh-gă-ngṳ̄: Pha̍k-fa-sṳ) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng dò̤ lì pĭng-siā Káh-gă-ngṳ̄Lò̤-mā-cê, iâ sê Gáu-huôi Lò̤-mā-cê gì siŏh cṳ̄ng. 1905 nièng, iù diòng-gáu-sê̤ṳ Donald MacIver chăng-kō̤ Mìng-nàng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê huák-mìng.