Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Eudicots
(muôi hŭng ngék) Asterids
mŭk: Ericales
kuŏ: Ebenaceae
sṳ̆k: Diospyros
L.
muò-sék cṳ̄ng
Diospyros lotus
L.
cṳ̄ng

700 dŏ̤ cṳ̄ng

ê-miàng
 • Cargillia R.Br.
 • Cavanillea Desr.
 • Ebenus Kuntze (nom. illeg.)
 • Embryopteris Gaertn.
 • Guaiacana Duhamel (nom. illeg.)
 • Idesia Scop.
 • Maba J.R.Forst. & G.Forst.
 • Mabola Raf.
 • Macreightia A.DC.
 • Noltia Thonn.
 • Paralea Aubl.
 • Pimia Seem.
 • Rhaphidanthe Hiern ex Gürke
 • Ropourea Aubl.
 • Royena L.
 • Tetraclis Hiern

(柿) sê siŏh cṳ̄ng kê-chéu (柿樹) gè-lèng buó gì guōi, â̤ siăh, sṳ̆k gì sèng-hâiu â̤ diĕng, muôi sṳ̆k gì sèng-hâiu ê iā sáik.

Kê có̤ dă ī-hâiu â̤ có̤ kê-biāng (柿餅). Kê iâ â̤ dóng dṳ̆ng-iŏh siĕh, ô chĭng iĕk cī háik (清熱止血), sáik diòng giông (澀腸健脾), gāi ciū gáung ák (解酒降壓) gì gŭng-hâu (功效).