Kēng-muōi-dăi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Kēng-muōi-dăi
Kēng-muōi-dăi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Monocots
(muôi hŭng ngék) Commelinids
mŭk: Poales
kuŏ: Poaceae
ā-kuŏ: Panicoideae
sṳ̆k: Setaria
cṳ̄ng: S. italica
Hŏk-miàng
Setaria italica
(L.) P. Beauvois
ê-miàng

iā sâ̤

Setaria italica

Kēng-muōi-dăi (犬尾秮) sê siŏh cṳ̄ng sĭk-ŭk. Guō-sĭk hô̤ lā̤ siēu-mī (小米), â̤ dóng liòng-sĭk siăh.