Lìng-gŏ̤-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lìng-gŏ̤-ngṳ̄
Vo Limgao
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hāi-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
70 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 onb

Lìng-gŏ̤-ngṳ̄(臨高語, Vo Limgao) sê Dṳ̆ng-guók Hāi-nàng Lìng-gŏ̤-nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 70 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]