跳至內容

Lò̤-dī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Lò̤-dī (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ρόδος) sê Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh dō̤, găh Aegean Hāi siông, sê Sĕk-nê Gùng-dō̤ diē-sié dék duâi gì siŏh ciáh. Lò̤-dī sê gū-dâi Siê-gái Chék-dâi Gì-cék cĭ-ék gì Lò̤-dī Gê̤ṳ-chiông gì sū-câi. Hĭ-lé-nà̤-huá Sì-dâi giék-sók cĭ-hâiu, Lò̤-dī siĕng-hâiu ké̤ṳk Gū Lò̤-mā, Dĕ̤ng-lò̤-mā Dá̤-guók, Sĕk-cê-gŭng, Osman Dá̤-guók, É-dâi-lé, Dáik-guók gâe̤ng Ĭng-guók tūng-dê, có̤i-hâiu gáu 1947 nièng ciáh dèng Hĭ-lé-nà̤ guāng-lī.