跳至內容

Lô-tàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lô-tàng
路氹
—  Dièng-hāi-kṳ̆  —

Lô-tàng găk Ó̤-muòng gì ôi-dé gì ôi-dé
Lô-tàng găk Ó̤-muòng gì ôi-dé gì ôi-dé
Lô-tàng găk Ó̤-muòng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Dek-biék Hèng-céng-kṳ  Ó̤-muòng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 6.0 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 0 nè̤ng

Lô-tàng (路氹), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Ó̤-muòng Dĕk-biék Hèng-céng-kṳ̆ gì siŏh ciáh Dièng-hāi-kṳ̆ (填海區).[1]

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 澳門地理位置/堂區分佈. 澳門特別行政區政府地圖繪製暨地籍局. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2022-02-10). 

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Lô-tàng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.