跳至內容

Lī Káik-giòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lī Káik-giòng
Mū-ngṳ̄-miàng 李克强
Chók-sié

1955 nièng 7 nguŏk 3 hô̤ Edit this on Wikidata

Hăk-bùi Edit this on Wikidata
Guó-sié

2023 nièng 10 nguŏk 27 hô̤ Edit this on Wikidata (68 huói)

Siông-hāi Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 心臟病 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
Mū-ngṳ̄ Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Ĭng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Mū-hâu Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk, 合肥市第八中學, Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk, 合肥市南門小學 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, 經濟學家 Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng 走向繁榮的戰略選擇 Edit this on Wikidata
Lâu-mā 程虹 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 李奉三 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 李克明 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Lī Káik-giòng (李克強, 1955 nièng 7 nguŏk 17 hô̤ – 2023 nièng 10 nguŏk 27 hô̤) Ăng-hŭi Dêng-uōng (定遠) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă.

Ĭ găk 2013 nièng gáu 2023 nièng sê Dṳ̆ng-guók gì Guók-ô-iêng cūng-lī.