Lī Káik-giòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lī Káik-giòng
Mū-ngṳ̄-miàng 李克强
Chók-sié

1955 nièng 7 nguŏk 1 hô̤ Edit this on Wikidata (68 huói)

Tēng-oán-koān Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Ĭng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Hŏk-ôi 經濟學博士 Edit this on Wikidata
Mū-hâu Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk, 合肥市第八中學 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, 經濟學家, 國際論壇參與者 Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 程虹 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 李奉三 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 李克明 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Lī Káik-giòng (李克強, 1955 nièng 7 nguŏk 17 hô̤ –  ) Ăng-hŭi Dêng-uōng (定遠) nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă.

Ĭ găk 2013 nièng gáu 2023 nièng sê Dṳ̆ng-guók gì Guók-ô-iêng cūng-lī.