Liòng-gáe̤k-giĕ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Liòng-gáe̤k-giĕ

Liòng-gáe̤k-giĕ (量角規) sê siŏh cṳ̄ng ièng gì hĕ̤k-ciā buáng-iènggă-sĭ-huă, dò̤ lì liòng gáe̤k-dô.

Diŏh ùng-gê̤ṳ dáing diē-sié, liòng-gáe̤k-giĕ cĭng sèu gâe̤ng ièng-giĕ, săng-gáe̤k-bēng, liòng-chióh cà̤ mâ̤.