Săng-gáe̤k-bēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Săng-gáe̤k-bēng

Săng-gáe̤k-bēng sê siŏh cṳ̄ng uâ-dù gì gă-sĭ-huă, iông-sék sê siŏh ciáh dĭk-gáe̤k săng-gáe̤k-hìng, gâe̤ng liòng-chióh cà̤ sāi â̤ uâ dĭk-gáe̤k, bìng-hìng gì siáng gâe̤ng sùi-dĭk gì siáng.

Diŏh ùng-gê̤ṳ dáing diē-sié, săng-gáe̤k-bēng cĭng sèu gâe̤ng ièng-giĕ, liòng-gáe̤k-giĕ, liòng-chióh cà̤ mâ̤.